Gå till innehåll
Sörmons Ridklubb
Sörmons Ridklubb

Funktionärer

INFÖR TÄVLING

Före tävlingen finns det mycket som ska fixas och det är skönt för dem som ska jobba under tävlingsdagen om förberedelserna kan delas upp på flera personer.

• Parkeringen ska ordnas med skyltar, skottkärran och grepen ska på plats.

• Olika skyltar ska ställas fram så de besökande kan lokalisera sig.

• Anläggningen ska hyfsas till.

• Cafeterian ska städas.

• Ridbanorna ska harvas.

• Banan ska byggas, gäller vid både dressyr och hopptävlingar.

• Ljudanläggningen ska kollas så den fungerar

• Datorer ska funka.

UNDER TÄVLING

Tävlingsledare
Tävlingsledaren är spindeln i nätet vid en tävling. Det är tävlingsledaren som har den övergripande kollen. Som tävlingsledare kan det handla om allt från att fixa kaffe till parkeringsvakterna och se till att det finns funktionärer på alla positioner. Tävlingsledaren ska ha genomgått en specialutbildning inför sitt uppdrag.

Överdomare
Överdomaren är den som kontrollerar att TR (TävlingsReglementet) följs på hela tävlingsområdet och att tävlingarna genomförs på ett bra och rättvist sätt. Den ska vara ett stöd och en hjälp för tävlings-ledaren och arrangören. Överdomaren rör sig fritt runt på hela området, med särskilt fokus på framhoppningen, och har koll på att ryttarna, deras medhjälpare och funktionärer uppträder på ett korrekt sätt.

Alla funktionärer på viktiga ställen som parkering, framhoppning och sekretariat samt domare och banchef ska ha telefonnumret till överdomaren.

Överdomaren har koll på att häst och ryttare har den utrustning som föreskrivs i TT, det kan till exempel handla om att kolla längden på sporrarna eller se till att ryttare inte har betslat med ett otillåtet bett.

Överdomaren fyller efter varje tävling i en rapport, där bland annat det som varit bra eller dåligt påtalas för arrangören.

Domare
Det är domarens uppgift att se till att tävlingsreglementet (TR) följs på hoppbanan. Som domare kan du tillsammans med överdomare och tävlingsledare få reda ut ev. tvister och ta emot protester från ryttare. För att bli domare måste man gå en utbildning i Svenska Ridsportförbundets regi.

I dressryr sitter domaren och bedömmer ritten tillsammans med en sekreterare som skriver protokollet.

Parkeringsvakter
Parkeringsvakterna är de första funktionärerna som de tävlande träffar på när de kommer till oss med sina transporter. De finns på plats 1 ½ timme före första start. Som parkeringsvakt hälsar du deltagarna välkomna, lämnar en lapp där de kan fylla i sina kontaktuppgifter om vi behöver få tag på dom när dom inte är vid sina bilar.

Du visar var ryttarna ska parkera sina bilar och transporter, eller bussar. Eftersom vi inte har så stort utrymme för transportparkering är det viktigt att packa ihop transporterna.

Det brukar komma ganska mycket publik och då ska de också anvisas parkeringsplats. De får parkera sina bilar, på anvisad plats vid dagens tävling, det kan skilja sig från olika tävlingar. Det ska också finnas en skottkärra samt grep vid parkeringen.

Sekretariatet
Sekretariatet ligger på andra våningen vid cafeterian. De som arbetar där håller ordning på startlistor och resultat, tar emot ändringar och strykningar. Kollar vaccinationsintygen så att de är korrekta och om det är ponnytävling kollar man även mätintygen. Alla hästar som tävlar ska vara vaccinerade mot hästinfluensa, den senaste vaccinationen får vara max ett år och minst sju dagar gammal. Det händer att ryttare vill starta en annan häst än den de anmält eller att de vill starta fler än de anmält sig med. Det kan också vara så att en anmäld häst ska ha en annan ryttare än den som är anmäld. Även byte av klass kan ske. Det kan med andra ord bli många ändringar innan klassen startar.

Senast 30 minuter innan klassen startar ska startlistorna sättas upp. Är det lagtävling ska någon vara ansvarig för att enbart sköta lagen, både vad gäller startlistor och resultat. Det är i sekretariatet som alla start- och resultatlistor lämnas ut. Vid dressyrtävlingar räknas resultaten i sekretariatet, innan ryttarna får hämta sina protokoll. Som funktionär i sekretariatet har du också till uppgift att sätta upp start- och resultatlistor på anslagstavlan på väggen utanför sekretariatet. Sena strykningar och efteranmälningar ska så snabbt som möjligt meddelas till domaren, framhoppningen och ”insläpparen” så att rätt ryttare är på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Tidtagare (vid hopptävling)
Som tidtagare gäller det att du är uppmärksam och skärpt. Föreningen hyr en elektronisk utrustning som ett antal personer är utbildade på. Tidtagaren talar tydligt om tiden vid målgång, så det kan noteras i hinderprotokollet. Vi har också två vanliga tidtagarur, en för grundomgång/fas 1 och en för omhoppning/fas 2. Det är alltid den elektroniuska tidtagningen som ger huvudtiden, de andra är reservklockor.

Speaker
Det är speakern som talar om vilket ekipage som befinner sig på banan, vad ryttaren och hästen heter samt vilken klubb de tävlar för. Speakern talar om vilket ekipage som ska hålla sig beredd och berättar hur det gick för föregående ekipage, vilken tid de hade och om de fick några fel. Det är även speakern som ger ekipaget deras startsignal. Manus finns att stötta sig emot.

Eftersom det stundtals händer mycket i sekretariatet och det kan vara många ryttare på kö är det bra om du som funktionär är van vid tävlingar och kan dataprogrammet Equipe som vi arbetar med, den utbildningen får du av oss. Det är också viktigt att du är trevlig och ger ryttarna ett trevligt bemötande.

Banbyggare
Banbyggaren är den som bestämmer hur de olika banorna ska se ut och vilka hinder (bommar och infångare) som ska användas. Det är banbyggaren som ritar upp hur banan ska se ut, hur många språng banan ska innehålla, hur lång den ska vara och hur lång maxtid ryttarna har på sig att ta sig runt banan. Det gäller att banbyggaren anpassar sin bana utifrån den nivå som tävlingen har så att banorna inte blir för svåra eller för lätta för klassen.

Banchef
Som banchef är du banbyggarens högra hand och hjälper denne vid banbygget. Du har ansvaret för banan och de funktionärer som finns där.

Banpersonal (hoppning)
Alla funktionärer inne på banan hjälper till vid höjning och ombyggnad. Det är viktigt att kunna banan, dvs ha koll på i vilken ordning hindren ska hoppas, och ha koll på var ekipagen befinner sig så att man inte råkar ut för en olycka. Släpp inte hästen med blicken!

Om en ryttare faller av får den inte sitta upp igen utan måste leda sin häst av banan. Om en ryttare skadar sig, ska ryttaren ligga still och sjukvårdare ska tillkallas.

Om hästen springer i väg utan ryttaren hjälper du till att försöka fånga in hästen eller ser till att du ställer dig någonstans så att du inte råkar illa ut. Det kan vara farligt att försöka fånga in en häst som springer i full galopp och då är det bättre att överlåta det åt dem som tycker att det känns ok och sätta sig själv i säkerhet.

Du får hjälpa en ryttare om tyglarna går sönder, sadelgjorden lossnar eller en benlinda går upp, så att situationen inte blir farlig. Du får också ge ryttaren glasögon, om de åker av. Däremot får du inte räcka upp ett tappat spö till ryttaren. Det kallas otillåten hjälp och innebär att ekipaget blir uteslutet.

Sjukvårdspersonal (hoppning)
Det kan inträffa olyckor på tävlingar och därför måste föreningen alltid ha en sjukvårdsutbildad på plats på alla tävlingar. Det inträffar ofta att ryttare ramlar av och då kan de behöva kollas upp av någon sjukvårdsutbildad. Vid allvarliga olyckor tvekar vi inte innan ambulans tillkallas. Det finns inga krav på att den sjukvårdsansvarige ska vara legitimerad sjuksköterska eller läkare, utan det viktiga är att sjukvårdaren kan ge första hjälpen, bedöma situationen och hålla huvudet kallt i svåra situationer.

Insläpp till tävlingsbanan
Det innebär att du släpper in det ekepaget står på tur att komma in på banan samt öppnar och släpper in ekipage på banan.

Cafeterian
I cafeterian finns det hembakat fikabröd, mackor med olika pålägg, korv och bröd, enklare luncher, drycker, frukt och godis. Detta ska även köpas in dagen innan tävling. Borden kan behöva torkas av emellanåt så de inte är kladdiga. De som har egen matsäck med sig ska hänvisas till exempelvis läktaren i ridhuset. Cafeterian är till för dem som köper sitt fika och sin mat ur vårt sortiment.

Det kan bli väldigt stressigt ibland, särskilt vid ombyggnad av bana då många passar på att äta lunch. Vissa stunder på dagen är det väldigt lugnt i cafeterian och det är då man kan passa på att ta en sväng för att plocka in disk och skräp och torka av borden. Cafeterian har även ansvar för städning i trappen och på toaletterna. Det ska städas innan tävlingarna och efter tävlingarna.

EFTER TÄVLING

Efter att ha jobbat som funktionär under tävlingen en hel dag är det skönt att få packa ihop och åka hem. Men det finns fortfarande en hel del sysslor som måste fixas innan tävlingen kan ses som avslutad.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2022-11-27

Författare: Catrine Mattsson

Besöksadress
Katås 107
655 91 Karlstad

Postadress
Sörmons RK - Ridsport
Box 2063
65002 Karlstad

Kontakta oss
ridskolechef@smrk.se

Swish: 123 259 06 28
Bankgiro: 5771-9569

Organisationsnummer: 873201-0478
Föreningsnummer: 20927-48