Hoppa till sidans innehåll

STALLJOUR Privathästar


2018

Period 2018-01-14  - 2018-03-17

 

      Ansvar FM Extra FM Ansvar EM Extra EM
V02 14-jan   Timotej Timotej Timotej Timotej
V03 20-jan   Nike Flora Flora Nike
V03 21-jan   NollColl Pigall Pigall NollColl
V04 27-jan   Caron Leo Leo Caron
V04 28-jan   Zisco Matilda Matilda Zisco
V05 03-feb   Dimman Dimman Dimman Dimman
V05 04-feb   Ella Matrix Matrix Ella
V06 10-feb   Ivar Latino Latino Ivar
V06 11-feb   Arragon (Jaqueline) Arragon Arragon (Jaqueline) Arragon
V07 17-feb   Pigall Millan Millan Pigall
V07 18-feb   Vannis Vannis Vannis Vannis
V08 24-feb   Latino NollColl NollColl Latino
V08 25-feb   Moonlight Moonlight Moonlight Moonlight
V09 03-mar   Millan Nike Nike Millan
V09 04-mar   Flora Zisco Zisco Flora
V10 10-mar   Leo Caron Ivar Leo
V10 11-mar   Matilda Ella Ella Matilda
V11 17-mar   Matrix Ivar Caron Matrix
V11 18-mar   - - - -

 

Period 2018-03-18 - 2018-05-06

      Ansvar FM Extra FM Ansvar EM Extra EM
V11 17-mar   - - - -
V11 18-mar   Vannis Vannis Caron Lationo
V12 24-mar   Zisco Flora Flora Zisco
V12 25-mar   Timotej Timotej Timotej Timotej
V13 30-mar   Dimman Dimman Dimman Dimman
V13 31-mar   Ella Nike Nike Ella
V13 01-apr   Arragorn (Jaqueline) Arragorn Latino Ivar
V14 02-apr   Matrix NollColl NollColl Matrix
V14 07-apr   Leo Matilda Matilda Leo
V14 08-apr   Moonlight Moonlight Moonlight Moonlight
V15 14-apr   Pigall Ella Ella Pigall
V15 15-apr   Ivar Caron Vannis Vannis
V16 21-apr   Millan Latino Ivar Milan
V16 22-apr   Flora Pigall Pigall Flora
V17 28-apr   Caron Leo Leo Caron
V17 29-apr   Nike Zisco Zisco Nike
V18 01-maj   Latiino Ivar Arragorn (Jaqueline) Arragorn
V18 05-maj   Matilda Millan Millan Matilda
V18 06-maj   NollColl Matrix Matrix NollColl

Period 2018-05-10 -  2018-06-30

 

      Ansvar FM Extra FM Ansvar EM Extra EM
V19 10-maj   Latino Ibilight Ibilight Latino
V19 12-maj   Moonlight Moonlight Moonlight Moonlight
V19 13-maj   Zisco Leo Leo Zisco
V20 19-maj   Vannis Matilda Matilda Vannis
V20 20-maj   Arragorn (Jaqueline) Arragorn Arragorn (Jaqueline) Arragorn
V21 26-maj   Caron Ivar Ivar Caron
V21 27-maj   Pigall Milan Millan Pigall
V22 02-jun   Flora Matrix Matrix Flora
V22 03-jun   Vinca Zisco Zisco Vinca
V23 06-jun   Leo Caron Vinca Pigall
V23 09-jun   Millan Pigall Pigall Millan
V23 10-jun   Leo Vannis Vannis Leo
V24 16-jun   Matrix Caron Caron Matrix
V24 17-jun   Matilda Latino Latino Matilda
V25 22-jun   Timotej Timotej Timotej Timotej
V25 23-jun   Dimman Dimman Dimman Dimman
V25 24-jun   Ivar Ella Ella Ivar
V26 30-jun   Ibilight Flora Flora Ibilight

 

2017

Period 2016-11-26  - 2017-01-07

      Ansvar FM Extra FM Ansvar EM Extra EM
V47 26-nov   Moonlight Moonlight Moonlight Moonlight
V47 27-nov   Ivar Nike Nike Ivar
V48 03-dec   Dimma Vannis Vannis Dimma
V48 04-dec   Molly Molly Caron Caron
V49 10-dec   Timotej Timotej Mikado Mikado
V49 11-dec   Nike Ellen Ellen Nike
V50 17-dec   Millan Millan Harena Harena
V50 18-dec   Caron Caron Darwin Darwin
V51 24-dec   Orion Flora Flora Orion
V51 25-dec   Musse Dimma Dimma Musse
V52 26-dec   Harena Harena Millan Millan
V52 31-dec   Mikado Mikado Timotej Timotej
V52 01-jan   Darwin Darwin Molly Molly
V01 06-jan   Ellen Ivar Ivar Ellen
V01 07-jan   Vannis Musse Musse Vannis
V01 08-jan   ---- ---- ---- ----

 

Period 2017-01-08 - 2017-03-04

      Ansvar FM Extra FM Ansvar EM Extra EM
V01 08-jan   Timotej Timotej Timotej Timotej
V02 14-jan   Flora Vannis Vannis Flora
V02 15-jan   Harena Harena Caron Caron
V03 21-jan   Nike Orion Orion Nike
V03 22-jan   Molly Molly Molly Molly
V04 28-jan   Leo Ivar Ivar Leo
V04 29-jan   Moonlight Moonlight Moonlight Moonlight
V05 04-feb   Ella Ella Darwin Darwin
V05 05-feb   Orion Nike Nike Orion
V06 11-feb   Dimma Musse Musse Dimma
V06 12-feb   Vannis Flora Flora Vannis
V07 18-feb   Caron Caron Harena Harena
V07 19-feb   Millan Millan Musse Musse
V08 25-feb   Ella Leo Leo Ella
V08 26-feb   Ivar Dimma Dimma Ivar
V09 04-mar   Darwin Darwin Millan Millan

 

Period 2017-03-05 - 2017-04-22

      Ansvar FM Extra FM Ansvar EM Extra EM
V09 05-mar   Nike Orion Orion Nike
V10 11-mar   Darwin Darwin Darwin Darwin
V10 12-mar   Orion Ella Ella Orion
V11 18-mar   Harena Harena Millan Millan
V11 19-mar   Molly Molly Molly Molly
V12 25-mar   Millan Millan Dimman Dimman
V12 26-mar   Vannis Leo Leo Vannis
V13 01-apr   Ella Ivar Ivar Ella
V13 02-apr   Flora Nike Nike Flora
V14 08-apr   Dimman Dimman Harena Harena
V14 09-apr   Leo Vannis Vannis Leo
V15 14-apr   Moonligt Moonligt Moonligt Moonligt
V15 15-apr   Caron Flora Flora Caron
V15 16-apr   Ivar Latino Latino Ivar
V16 17-apr   Timotej Timotej Timotej Timotej
V16 22-apr   Latino Caron Caron Latino

 

Period 2017-04-23 - 2017-06-25

      Ansvar FM Extra FM Ansvar EM Extra EM
V16 23-apr   Dimman Dimman Harena Harena
V17 29-apr   Latino Vannis Vannis Latino
V17 30-apr   Ella Ivar Ivar Ella
V18 01-maj   NollColl Leo Leo NollColl
V18 06-maj   Harena Harena Millan Millan
V18 07-maj   Timotej Timotej Timotej Timotej
V19 13-maj   Nike Latino Latino Nike
V19 14-maj   Flora Ivar Ivar Flora
V20 20-maj   Caron Caron Millan Millan
V20 21-maj   Vannis Flora Flora Vannis
V21 25-maj   Millan Millan Caron Caron
V21 27-maj   Moonlight Moonlight Moonlight Moonlight
V21 28-maj   Darwin Darwin Dimman Dimman
V22 03-jun   Ivar NollColl NollColl Ivar
V22 04-jun   Leo Latino Latino Leo
V23 06-jun   Ella Nike Nike Ella
V23 10-jun   Leo Orion Orion Leo
V23 11-jun   Darwin Darwin Darwin Darwin
V24 17-jun   Orion Timotej Timotej Orion
V24 18-jun   Harena Harena Dimman Dimman
V25 23-jun   Flora Nike Nike Orion
V25 24-jun   NollColl Vannis Ella NollColl
V25 25-jun   Caron Caron Moonlight Moonlight

 

Period 2017-08-05 - 2017-09-30

      Ansvar FM Extra FM Ansvar EM Extra EM
V31 05-aug   Nike Millan Millan Nike
V31 06-aug   Vannis Latino Latino Vannis
V32 12-aug   Timotej Timotej Timotej Timotej
V32 13-aug   Darwin Sam Sam Darwin
V33 19-aug   Flora Noll Coll Noll Coll Flora
V33 20-aug   Leo Vannis Vannis Leo
V34 26-aug   Latino Matilda Matilda Latino
V34 27-aug   Millan Flora Flora Millan
V35 02-sep   Arragon Ella Ella Arragon
V35 03-sep   Ivar Nike Nike Ivar
V36 09-sep   Caron Caron Dimman Dimman
V36 10-sep   Orion Leo Leo Orion
V37 16-sep   Noll Coll Orion Orion Noll Coll
V37 17-sep   Moonlight Moonlight Moonlight Moonlight
V38 23-sep   Ella Arragon Arragon Ella
V38 24-sep   Matilda Ivar Ivar Matilda
V39 30-sep   Dimman Dimman Caron Caron

 

Period 2017-10-01 - 2017-11-26

      Ansvar FM Extra FM Ansvar EM Extra EM
V39 30-sep   - - - -
V39 01-okt   Nike Flora Flora Nike
V40 07-okt   Millan Caron Caron Millan
V40 08-okt   Timotej Timotej

Timotej

Timotej
V41 14-okt   Dimman Dimman Dimman Dimman
V41 15-okt   Leo Zisco Zisco Leo
V42 21-okt   Arragon (Jaqueline) Arragon Ivar Latino
V42 22-okt   Vannis Vannis Vannis Vannis
V43 28-okt   Flora Pigall Pigall Flora
V43 29-okt   Ivar NollColl NollColl Caron
V44 04-nov   Ella Millan Millan Ella
V44 05-nov   Moonlight Moonlight Moonlight Moonlight
V45 11-nov   Matilda (Malin) Nike Nike Matilda (Malin)
V45 12-nov   Pigall Ivar Latino Pigall
V46 18-nov   Zisco Ella Ella Zisco
V46 19-nov   Caron Latino Arragon (Jaqueline) Arragon
V47 25-nov   Latino Matilda (Malin) Matilda (Malin) Ivar
V47 26-nov   NollColl Leo Leo NollColl

Period 2017-12-02 - 2018-01-13

      Ansvar FM Extra FM Ansvar EM Extra EM
V48 02-dec   Pigall Millan Millan Pigall
V48 03-dec   Caron Matilda (Malin) Matilda (Malin) Caron
V49 09-dec   Moonlight Moonlight Moonlight Moonlight
V49 10-dec   Latino Zisco Zisco Latino
V50 16-dec   Millan Ivar Ivar Millan
V50 17-dec   Ella Nollan Nollan Ella
V51 23-dec   Arragon (Jaqueline) Arragon Arragon (Jaqueline) Arragon
V51 24-dec   Nike Dimman Dimman Nike
V52 25-dec   Ivar Latino Latino Ivar
V52 26-dec   Nollan Caron Caron Nollan
V52 30-dec   Vannis Vannis Vannis Vannis
V52 31-dec   Timotej Timotej Timotej Timotej
V01 01-jan   Zisco Pigall Pigall Zisco
V01 06-jan   Flora Ella Ella Flora
V01 07-jan   Leo Flora Flora Leo
V02 13-jan   Matilda (Malin) Leo Leo Matilda (Malin)
V02 14-jan   - - - -

Byt med varandra om datumen inte passar!!

LÄS IGENOM STALLJOURSRUTINEN, sitter på anslagstavlan samt hemsidan

Catarina sköter stalljourslistorna, ring 070-3558920 om du har någon fråga.

Uppdaterad: 17 MAJ 2018 14:01
Skribent: Catarina Olsson

Postadress:
Sörmons RK - Ridsport
Box 2063
65002 Karlstad

Besöksadress:
Katås 107
65591 Karlstad

Kontakt:
Tel: 054-539025
E-post: This is a mailto link

Se all info